Jan Koops

Jan Koops
Jan Koops

 Jan Koops RA (1948) is de senior van het gezelschap. Hij heeft zowel in het accountantsberoep als in het bedrijfsleven ruime ervaring. Zijn werkzaamheden zijn gericht op het opzetten van organisaties en de beoordeling van het optimaal functioneren hiervan. Uit dien hoofde functioneert hij veelvuldig als sparringpartner van het management. Naast de genoemde werkzaamheden houdt hij zich ook bezig met fiscale zaken.