Klachtenregeling

K2-3 Accountants B.V. kent een klachtenregeling. Klachten worden vertrouwelijk, zorgvuldig en adequaat behandeld. Eerste aanspreekpunt hiervoor binnen onze organisatie is dhr. Hilhorst AA via mailadres s.hilhorst@k2-3-accountants.nl bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met dhr. Koops via mailadres j.koops@k2-3-accountants.nl. U kunt uw klacht kenbaar maken door middel van een mail. Uw klacht kunt u uiteraard ook schriftelijk melden via ons algemene bedrijfsadres in Leusden ter attentie van de heer Hilhorst of de heer Koops. Indien u een klacht heeft over één van de accountants zelf dan verzoeken wij u voor de heer Hilhorst dit aan te geven bij de heer Koops en andersom. Wij zullen altijd een ontvangstbevestiging aan u verstrekken, hierin zal worden vermeld op welke termijn uw klacht in behandeling genomen wordt en wanneer u een reactie van ons kunt verwachten.

Captcha:
1 + 7 =